Guide för Badtunnor

Vill du njuta av ett varmt och avkopplande bad i din egen badtunna? Då är det viktigt att du installerar och använder den på rätt sätt. I den här guiden får du lära dig hur du förbereder, monterar, fyller, värmer och underhåller din badtunna. Du får också tips om hur du undviker skador på badet och utrustningen.

Observera: Läs bruksanvisningen för badtunnan noggrant INNAN användning. Annars kan du skada badet och utrustningen.

Installation av Badtunnan

 • Följ dessa steg för att installera din badtunna:
 • Packa upp badet direkt när det kommer till avlastningsplatsen. Kontrollera badtunnan och kaminen för yttre skador. Ta bilder på eventuella skador innan du flyttar badtunnan till önskad plats.
 • Placera badtunnan på en plan yta eller med svag lutning mot vattenutloppet. Rulla inte badtunnan eller lämna den inlindad under lång tid. Se till att tömma allt vatten ur karet när du inte använder det.
 • Tvätta badtunnan noggrant med tvålvatten innan du använder den. Använd inte starka rengöringsmedel på glasfiber. Rengör och kontrollera badkaret regelbundet för avlagringar, speciellt om du har hårt vatten.
 • Lämna inte badtunnan fylld med vatten om du inte ska använda den på länge. Fyll badkaret med vatten efter att du har tvättat det. Lämna en lucka på 10 cm från kanten till vattnet. Tänd elden i värmaren först då. Överfyll inte badkaret. Det kan skada spa-systemet.

Komponenter som använder elektricitet:

 • För badtunnor med elektriska komponenter – SPA-system, LED, filter, elvärmare eller annat rekommenderas direkt anslutning till fast ledning. Det är lämpligt att använda en legitimerad elektriker. Ingen extra elektrisk utrustning får installeras utan att garantin för badtunnan ogiltigförklaras. Viktigt: Se till att badkaret är jordat för säkerhets skull och för att undvika problem med elektrisk utrustning.
 • Badtunnavärme och allmän information om alla kaminer: Det finns två typer av stål till kaminer: Steel 304 och Steel 316. Viktigt: Se alltid till att det finns tillräckligt med drag i skorstenen för optimal kaminfunktion och undvik rök i eldningsplatsen. Viktigt: Vid fel, skicka ett e-postmeddelande omedelbart med bifogade bilder.
 • Guide till badtunna – Badtunna i trä: En träbalja har förmågan att släppa ut vatten när du använder en ny balja eller när den har stått utan vatten en längre tid. För att badkaret ska täta och bli lufttätt tar det ibland en vecka att hålla det vattenfyllt. Om det fortfarande droppar lite vatten efter en vecka, hjälper det mycket att tillsätta trädamm i vattnet.

Hur man väljer rätt kamin:

 • Beroende på dina individuella behov är det viktigt att vara medveten om de två typerna av stål som används i kaminer: 304 stål och 316 stål. Stål 304: Lämplig för vatten med klor (inte överanvända); undvik salt och andra kemikalier. Stål 316: Lämplig för klorerat vatten, saltvatten och allmänna kemikalier. Rost kan förekomma på alla typer av stål, speciellt vid användning med salt eller i områden med höga saltkoncentrationer i luften (kustområden).
 • Tips om hur du sätter på kaminen korrekt: Bränsleovnens skorstensträck är avgörande för optimal funktion. Börja tända med små bitar torr ved och värmeblock för att skapa drag genom skorstenen. När det är synligt bra drag genom skorstenen kan man börja lägga till större ved. Det är förbjudet att använda kol och andra bränslen med liknande värmevärde. VIKTIGT: Undvik att lägga till för mycket ved eftersom det kan leda till att lågor brinner genom dörren och minskar draget.

Kondensvatten:

Vissa kaminer (integrerade och externa) har ett kondensavlopp i botten, från vilket kondensat kan rinna av (kan vara svart). Detta händer vanligtvis när badkaret är fyllt med kallt vatten. Kondensen försvinner när kaminen är väl uppvärmd. Viktiga tips för användning av kaminen och tömning av vattnet: Viktigt: Fyll inte på mer ved än 2/3 av kaminens höjd.

 • Viktigt: Tänd inte kaminen förrän badkaret har den mängd vatten som krävs.
 • Viktigt: Vatten kan endast tömmas ur karet när kaminen har svalnat helt.
 • Viktigt: Om ditt badkar har en glasfiberinsats får vattnet inte värmas upp till mer än +45 °C, eftersom det kan skada glasfibern. Rör om vattnet då och då med en paddel eller slå på spa-systemet om du har ett. Detta kommer att säkerställa en jämn uppvärmning av vattnet och skydda glasfibern.

Guide för Badtunnor – Utvändig kamin:

Montering av kamin och badkar För att säkerställa korrekt anslutning av den externa kaminen är det nödvändigt att följa dessa instruktioner. Den externa kaminen måste placeras på ett plant och stadigt underlag. Det är viktigt att kaminen och karet är på samma nivå. De två anslutningsslangarna ska anslutas och klämmas fast på kaminens stift. Den övre slangen ska alltid gå från kaminen till karet, så var noga med att inte höja kaminen i förhållande till karet. Efter att kaminen är ansluten, installera skorstene

Guide för Badtunnor – Elektrisk värmare:

När karet är fyllt med den erforderliga mängden vatten (fyll tills det är 10 cm från vattenytan och toppen av karet), kan du slå på elvärmaren. Börja med att slå på cirkulationspumpen med knappen på badpanelen. Därefter är det dags att justera önskad temperatur. Temperaturen regleras av en roterande skiva placerad på värmaren. När temperaturen når målet (önskad värmenivå) stängs elvärmen av automatiskt. När vattnet svalnar slås värmaren på automatiskt igen för att värma vattnet till den temperatur du har ställt in. För att stänga av värmaren helt, stäng av cirkulationspumpen (cirkulationspumpen slås på/av med samma knapp på badpanelen).

 • VIKTIGT – Elvärmaren måste vara avstängd (inklusive cirkulationspumpen) när badkaret töms.
 • VIKTIGT – Slå inte på elvärmaren om vattennivån i badkaret ännu inte har nått den rekommenderade nivån.

Användning av elvärmare vid utomhustemperaturer under noll:

Innan vatten hälls i badet måste temperaturväljaren ställas in på 0 °C. Tillsätt 20-30 liter varmvatten i badtunnan och slå på cirkulationspumpen (40-50 grader). Fyll badkaret med vatten till den rekommenderade nivån. Efter att badet har fyllts med den rekommenderade mängden vatten måste värmaren ställas in på önskad temperatur. Det är nödvändigt att utföra dessa åtgärder under den kalla årstiden när utomhustemperaturen är under noll för att förhindra att cirkulationspumpen fryser.

Guide för Badtunnor – Användning och underhåll av SPA-systemet:

Luftmassagesystem: Luftmassagesystem (SPA) struktur: luftkompressor 700W effekt, 12 luftkompressorer. Luftmunstycken – monterade i karets vägg, samt annat installationsmaterial. Luftmassage på/av placerad på panelen på badtunnan. Efter att ha tömt vattnet från spabadet, håll luftmassagen aktiv i 30 sekunder för att avlägsna vattnet från systemet.

 • VIKTIGT: – Under den kalla årstiden kan du bara slå på luftsystemet när vattentemperaturen är över 30 °C.
 • Vattenmassagesystem: Vattenmassagesystem (SPA) struktur: vattenkompressor (900W – 1100W) effekt, 6 st. vattenstrålar, annat installationsmaterial. Vattenmassage på/av placerad på panelen på badtunnan. Vattenmassagesystemet (SPA) har en extra kontrollenhet (kompakt vridhandtagsdesign i badkarspanelen bredvid på/av-knappen) för att styra deras vattenflödes “sprutkraft”. Efter att ha tömt vattnet från spabadet, håll luftmassagen aktiv i 30 sekunder för att avlägsna vattnet från systemet.
 • VIKTIGT: – Under den kalla årstiden kan du bara slå på luftsystemet när vattentemperaturen är över 30 °C.
 • Sandfilter: Sandvattenfiltret sitter bredvid badkaret och kopplas till två slangar som filtrerar vattnet i badkaret.
 • VIKTIGT: – Under den kalla årstiden, när lufttemperaturen är under 0 grader, är det nödvändigt att stänga filteröppningarna inuti badkaret så att vatten inte kan nå och frysa filteranslutningsslangarna. När det uppvärmda badet når en temperatur på +30 grader öppnas filteröppningarna igen. Om karet hålls vid en konstant temperatur kan filtret användas vid lufttemperaturer under noll.

Viktiga länkar: