Showing 1–12 of 60 results

Med friggebod menas i Sverige en fristående komplementbyggnad vars byggnadsarea först fick uppgå till högst 10,0 kvadratmeter men som 1 januari 2008 höjdes till 15,0 m²[1] med högst 3,0 meter till taknocken och att antalet bodar inte längre är begränsat till två som tidigare. Arean avser den sammanlagda arean för alla bodar och uthus utan bygglov på en fastighet byggda.

Sale!
kr 15,300 kr 14,280
Sale!
kr 16,320 kr 15,300
Sale!
kr 18,360 kr 16,320
Sale!
kr 19,380 kr 17,340
Sale!
kr 18,870 kr 17,442
Sale!
kr 20,400 kr 18,360
Sale!
kr 20,400 kr 19,380
Sale!
kr 21,216 kr 19,686
Sale!
kr 21,420 kr 20,400
Sale!
kr 22,746 kr 21,012
Sale!
kr 22,848 kr 21,114
Sale!
kr 22,440 kr 21,420