Showing 1–12 of 79 results

Attefallshus är i Sverige en ny typ av komplementbyggnad som kan byggas utan bygglov på många tomter. Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 m2 till 30,0 m2. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020.

Attefallshus som används som komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25,0 m2.

Produktion cirka 14 veckor
Produktion cirka 14 veckor
Produktion cirka 14 veckor
SEK 32,600
SEK 35,449
SEK 38,500
SEK 42,942

Attefallshus

Faro 4 m x 4 m, 44 mm

SEK 45,500
SEK 47,000
SEK 47,325